BEZPIECZNIE WYMIENIAJ
INFORMACJE I PLIKI
W FIRMIE

Czym jest INTRANET?

Intranet umożliwia pracownikom firmy współużytkowanie danych oraz wymianę informacji, dokumentów i poczty elektronicznej w bezpieczny sposób, przy czym komórki organizacyjne firmy mogą być znacznie oddalone od siebie – mogą znajdować się w różnych miejscach.

 

Wewnętrzna, odpowiednio zabezpieczona i oddzielona od otoczenia prywatna sieć komputerowa przedsiębiorstwa lub organizacji oparta o protokół internetowy TCP/IP oraz aplikacje internetowe typu miejsca webowe, przeglądarki, serwery FTP, itp. 

 

 

Opis modułów INTRANETU:

INTRANET LEARN
Moduł pozwala na stworzenie zbioru materiałów szkoleniowych z różnych dziedzin, a także weryfikację przyswojonej wiedzy przez pracownika. Materiały można: pogrupować według rodzaju zagadnienia oraz sortować np. według tematu, chronologii wprowadzenia, stanowiska którego dotyczą. Po zapoznaniu się z materiałami dany pracownik przechodzi test sprawdzający jego wiedzę. Moduł pozwala tworzyć nowe testy. Pracownik po wykonaniu testu jest oceniany. Moduł ma posłużyć m.in. do szkoleń w zakresie: zadań i obowiązków na danym stanowisku, zagadnień związanych z polityką jakości i ISO, tematyki BHP, itd.

INTRANET TALK
Moduł pozwala na sprawny przepływ informacji w firmie, między jej członkami. Użytkownicy mają do dyspozycji 2 sekcje. W pierwszej redakcja treści i administracja jest ograniczona dla wybranych osób, zamieszczających informacje kluczowe dla kierownictwa firmy i realizacji jej celów (regulaminy i rozporządzenia, instrukcje, wzory wniosków i dokumentów, informacje pracownicze). W drugiej sekcji pracownicy mogą sami zamieszczać wpisy w formie pytań i komentarzy na temat spraw służbowych (forma rozbudowanego forum), a także klasyfikować je w różne grupy tematyczne.

INTRANET E-SHOP
Moduł sklepu internetowego pozwalający na wizualne i opisowe przedstawienie produktu, a także na przeprowadzenie procesu jego sprzedaży. Moduł umożliwia dodawanie nowych produktów, redagowanie jego zawartości, określenie grup produktowych i ceny produktu. Sklep jest wyposażony w koszyk oraz wybrane funkcje transakcyjne, pozwalające na dokonanie płatności przez klienta firmy. Moduł daje możliwość aktualizacji, zarządzania asortymentem produktów, a także posiada statystyki informujące o ruchu klientów w sklepie internetowym. Sklep pozwala kupującym na założenie samodzielnego konta i dokonania zakupu.

INTRANET SUPPLIES
Moduł o funkcjonalności przetargowej, umożliwiający przeprowadzenie licytacji wśród dostawców firmy. Dostawcy mogą składać oferty po potwierdzeniu spełnienia wymagań określonych i przypisanych przez Zamawiającego do danego przetargu. Po spełnieniu warunków dostawca może brać udział w licytacji cenowej. Jeśli w terminie określonym w danym przetargu uzyska najlepszą cenę, wygrywa licytację i ma prawo do podpisania zamówienia. Automatycznie po wygraniu przetargu generuje się druk zlecenia.

INTRANET PEOPLE
Moduł odpowiedzialny za dodawanie (także nadawania rangi ważności konta) nowych użytkowników platformy intranet, ustalany na etapie wdrożenia.

INTRANET CALENDAR
Moduł calendar odpowiedzialny jest za dodawanie nowego wydarzenia i zapisywanie go w kalendarzu. Dzięki w/w modułowi pracownicy będą mieli dostęp do wszystkich ważniejszych zdarzeń firmowych. Dodawać, usuwać i edytować wydarzenie mogą tylko pracownicy z odpowiednią rangą.

INTRANET vCONTROL
(Quality video controlling) Innowacyjny moduł, który z pomocą kamer umożliwia kontrahentowi analizowanie jakości wytwarzanego produktu w trybie rzeczywistym, a także weryfikację postępu prac zgodnie ze zleceniem. Moduł pozwala na komunikację z kontrahentem firmy i udostępnianie mu multimedialnej informacji video z przebiegiem procesu produkcji. Informacja ta po czasie rejestracji jest udostępniana w formie archiwalnego pliku video. Podgląd realizacji zlecenia jest ograniczony dla kontrahenta. Komunikacja w module jest dwustronna, kontrahent może dodać własny komentarz lub przeprowadzić dyskusję z pracownikiem firmy (forma chatu).

INTRANET fCONTROL
(Status foto controling) Moduł pozwala na udoskonalenie komunikacji z kontrahentem firmy i udostępnieniu mu informacji w trakcie procesu produkcji o postępie prac, tj. etapie na którym w danym momencie wytwarzany jest produkt. Informacja ta jest udostępniana w formie tekstowej (opisowej) i potwierdzona krótką dokumentacją zdjęciową. Podgląd etapu realizacji zlecenia i jego jakości jest ograniczony dla kontrahenta. Komunikacja w tym module jest dwustronna, kontrahent może dodać własny komentarz lub przeprowadzić dyskusję z pracownikiem firmy (forma chatu).

INTRANET FILESTORE
Moduł działający w oparciu o strukturę przypominającą katalogi i podkatalogi, która jest w pełni zarządzalna. Posiada on intuicyjny interfejs do szybkiego i grupowego wrzucania plików o różnych typach, a także ich edycję. Ponadto moduł rozpoznaje główne typy plików i nadaje im odpowiednią ikonę graficzną, przyśpieszając ich kojarzenie. Dostęp do podglądu oraz do edycji zawartości katalogów / podkatalogów oraz nadawanie uprawnień przyznaje  administrator modułu na podstawie zasady dziedziczenia. Ważną funkcją modułu jest opcja „drag and drop” ułatwiająca umieszczanie plików do modułu.

Masz pytania? Nie czekaj i pytaj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VOBACOM Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36 d, 87-100 Toruń, w celu obsługi zapytania.

Twoje zapytanie trafi bezpośrednio do:

Artur Szcześniak

Artur Szcześniak

Dyrektor Działu Web Creations
tel. kom.: +48 609 850 496
e-mail: artur.szczesniak@vobacom.pl

Bogusława Mańkowska

Bogusława Mańkowska

Specjalista ds. Sprzedaży
tel. kom.: +48 609 890 144
e-mail: boguslawa.mankowska@vobacom.pl

Emilia Kucharska

Emilia Kucharska

Menedżer ds. Sprzedaży
tel. kom.: +48 609 850 426
e-mail: emilia.kucharska@vobacom.pl